Ořezy a odborné ošetření ovocných stromů

Provádíme tuto činnost

ZDRAVOTNÍ ŘEZ
Jde o základní komplexní typ řezu. Cílem zdravotního řezu je zabezpečení provozní bezpečnosti, dlouhodobé funkce a perspektivy stromu s udržením jeho dobrého zdravotního stavu a vitality. Snažíme se o zachování architektury koruny typické pro daný taxon. Zdravotní řez neřeší statické poměry celého jedince (jako např. riziko vývratu, zlomu kmene apod.)
REDUKČNÍ ŘEZ
Do skupiny redukčních řezů řadíme všechny typy řezů, které zmenšují objem koruny stromu. Cílem tohoto typu řezu může být odstranění suchých nebo infikovaných větví, redukce ve směru k překážce (budova, dráty el. vedení), symetrizace koruny, nebo redukce obvodu koruny za účelem zmenšení náporové plochy a snížení těžiště stromu.
BEZPEČNOSTNÍ ŘEZ
Jedná se o řez zaměřený pouze na zajištění aktuální provozní bezpečnosti stromu. Neřeší však komplexní statické poměry celého jedince, jako např. možnost vývratu, zlomu kmene apod.
VÝCHOVNÝ ŘEZ
Provádí se u mladých stromů v prvních letech po výsadbě. Je jedinečnou možností zasáhnout bez rozsáhlejšího poranění až do kosterních větvení stromu a ovlivnit snadno a levně budoucí architekturu koruny.
ŘEZ OVOCNÝCH STROMŮ
dosažení fyziologické rovnováhy mezi nadzemní a kořenovou soustavou při zachování charakt. tvaru koruny pro určitý druh
dosažení rovnováhy mezi růstem a plodností
světlá a vzdušná koruna (kvalitní a dobře vybarvené ovoce)
pravidelná a vyrovnaná plodnost kvalitního ovoce (zamezení periodické plodnosti)
snížení výskytu chorob a zajištění dobrého zdravotního stavu
dobrá provozní bezpečnost (zejména u starých stromů s velkými korunami)