Sečení travnatých porostů, mulčování

Provádíme tuto činnost

Provádíme: sečení zahrad, sečení zatravněných pozemků před bytovými domy, sečení zatravněných ploch v areálech firem, údržbu hřišť atd. Dále provádíme práci křovinořezy(začišťování po sečení travní sekačkou, sečení na hůře dostupných pracovištích – svahy, plochy s přerostlou trávou ap.) Jsme schopní odstranit i velké množství posečených travin –  odvoz i likvidaci trávy zajistíme.

U ploch, které posečeme naší sekačkou, můžeme provést tzv. MULČOVÁNÍ. Jedná se o přírodní pohnojení trávníku posečenou, drobně nasekanou trávou, jež má možnost díky narušené struktuře velmi brzy zetlít a přeměnit se přímo na trávníku v hnojivo.